skip to Main Content

Grimstad Min By er et aksjeselskap som er etablert av forretningsdrivere og gårdeiere i Grimstad. Både forretningsdrivere og gårdeiere er representert i selskapets styre.

Mål
Grimstad Min By har som mål å bevare byens særtrekk, videreutvikle og markedsføre sentrum og skape et levende og aktivt handelssentrum.
De varierte tilbudene som finnes skal opprettholdes og videreutvikles, ikke minst i samarbeid med kommunale organer og politiske miljøer.