skip to Main Content

Et godt samarbeid mellom sentrumsbutikkene og Oddensenteret har resultert i et felles kort for hele byen.

Grimstadkortet kan benyttes i de fleste butikker og spisesteder i hele Grimstad.
Kortet har en rekke fordeler sammenlignet med vanlige gavekort.

Dette er Grimstadkortet:

  • Gavekortet er gyldig 1 år fra utstedelsesdato
  • Det elektroniske gavekortet kan med få unntak benyttes i alle butikker og spisesteder i Grimstad sentrum, Oddensenteret, oddenområdet forøvrig og noen butikker på Bergemoen. Du velger selv hvilken sum kortet skal inneholde.
  • Kortet kan benyttes som andre elektroniske betalingskort, du trenger ingen PIN kode.
  • Totalbeløpet kan deles opp og du kan handle i flere butikker med samme kort.
  • Kortets saldo kan sjekkes i butikkens bankterminaler.
  • Kortet kan ikke innløses i kontanter. Kortet kan ikke aktiviseres på nytt. Mistet kort refunderes ikke. Kortet kan brukes inntil 20 ganger som betalingsmiddel i butikkenes bankterminaler.

Grimstadkortet kan kjøpes her:

Fargerike, Odden