skip to Main Content

Vanlige åpningstider
Hverdager kl. 10.00-17.00
Lørdager kl. 10.00-16.00

Høytider
Onsdag før Skjærtorsdag til kl.15.00
Påskeaften til kl. 15.00
Pinseaften til kl. 16.00
Julegateåpning lørdag 24. november kl. 10.00-18.00
Hverdager 14.-21. desember til kl. 10.00-19.00.
Fredag 8. desember Julenattåpent til kl 23.00
Fredag 15. og 22. desember 10-21.
Lille julaften kl. 16.00
Jul- og nyttårsaften kl. 10.00-13.00
Romjul kl. 10.00-16.00

Sommer
Juli: Hverdager til kl. 18.00, lørdager til kl. 16.00.
Mange butikker har søndagsåpent i juli fra 12-17.
Sommernattåpent til kl 23.00 fredagene 29.juni, 13. juli og 27. juli.

Noen butikker og virksomheter har åpningstider som avviker fra ordinære åpningstider, se medlemsoversikten.