skip to Main Content

Vanlige åpningstider Grimstad sentrum
Hverdager kl. 10.00-17.00
Lørdager kl. 10.00-16.00

Sommer Grimstad sentrum
Juli: Hverdager åpent til kl. 18.00, lørdager til kl. 16.00.
Mange butikker har søndagsåpent i juli fra 12-17.
Sommernattåpent til kl 23.00 fredagene 28. juni, 12. juli og 19. juli.

Noen butikker og virksomheter har åpningstider som avviker fra ordinære åpningstider, se medlemsoversikten.